ΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΕ

Λογότυπο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινωνικά Δίκτυα

Εταιρικό Προφίλ

Η επιχείρηση προϊόντων τσιμέντου MELIS BLOCK Α.Ε. εδρεύει και λειτουργεί, επί σειρά ετών, στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης, με μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή προϊόντων τσιμέντου, η οποία επιτυγχάνεται μέσω υπερσύγχρονων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παραγωγικής δυνατότητας της MELIS BLOCK Α.Ε. αποτελεί μία ευρεία γκάμα προϊόντων, μεταξύ των οποίων τσιμεντοσωλήνες, φρεάτια επίσκεψης δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων, κράσπεδα οδοποιίας, κράσπεδα κήπου, κυβόλιθοι σε ποικίλα σχήματα-χρώματα-πάχη, απλοί και διακοσμητικοί τσιμεντόλιθοι, καθώς και άλλα ειδικά προϊόντα τσιμέντου, όπως κανάλια αποστράγγισης, πλέγμα γκαζόν, πλάκες επικάλυψης καλωδίων κ.ά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η μακρόχρονη παρουσία της εταιρείας μας στο χώρο στηρίχθηκε και συνεχίζει να βασίζεται στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Από τις πρώτες εταιρείες που πιστοποιήθηκαν με ISO 9002: 1994 από το 1996, εφαρμόζει σήμερα το εγκεκριμένο από το Lloyd΄ s Register Quality Assurance Limited με BS EN ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στην Παραγωγή τσιμεντοσωλήνων, κυβόλιθων, κρασπέδων, τσιμεντόλιθων, καναλιών αποστράγγισης και φρεατίων.

Εντός της εταιρείας, λειτουργεί εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου, με διακριβωμένα όργανα μετρήσεων από επίσημα αναγνωρισμένους φορείς διακρίβωσης, στο οποίο και πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τις προδιαγραφές κάθε προϊόντος ποιοτικοί έλεγχοι.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ