ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Λογότυπο

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινωνικά Δίκτυα

Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης περισσότερο απο σαράντα χρόνια με επιτυχία και λειτουργεί δύο υποκαταστήματα.

Το πρώτο υπ/μα (διακριτικός τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΟΕ ή RECYCLING SYSTEMS) στο ΒΙΟΠΑ Μεταμόρφωσης Αττικής, λειτουργεί σε έκταση 2,000 τμ και έχει αντικείμενο την ανακύκλωση μετάλλων, απόσυρση / διαγραφή αυτοκινήτων και πώληση μηχανημάτων για την βιομηχανία ανακύκλωσης (www.recycling.gr)

Το δεύτερο υπ/μα (διακριτικός τίτλος ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΕ ή ARCADIA RECYCLING) στην ΒΙΠΕ Τρίπολης, λειτουργεί σε ιδιόκτητη έκταση 11,000 τμ και έχει αντικείμενο την ανακύκλωση αυτοκινήτων, μετάλλων, μπαταριών, καλωδίων, καταλυτών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αποθήκευση μπαταριών και πώληση μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΟΕ έχει μια απο τις πλέον σύγχρονες μονάδες ανακύκλωσης στην Ελλάδα, διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΥΠΕΚΑ.

Ιστοσελίδες : http://www.arcadiarecycling.com http://www.car-recycling.gr

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ