Χαιρετισμός Προέδρου

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13/08/2010

Αγαπητά μέλη,

Με μεγάλη χαρά και ευθύνη ανέλαβα το Μάρτιο του 2010 επικεφαλής της Διοίκησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, δεσμευόμενος να συνεχίσω το σημαντικότατο έργο της προηγούμενης Διοίκησης. Ο στόχος όλων των συναδέλφων και εμένα προσωπικά είναι πολύ συγκεκριμένος: η αναβάθμιση και περαιτέρω ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής της Τρίπολης, μέσω της επίλυσης των λειτουργικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της, της καλύτερης οργάνωσης και της επέκτασής της.

Όλες μας οι προσπάθειες και πρωτοβουλίες θα επικεντρωθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, ώστε να επιτύχουμε τη δημιουργία μιας ακόμα πιο ανταγωνιστικής Βιομηχανικής Περιοχής, τόσο προς όφελος των επιχειρήσεων που έχουν βρει σε αυτήν το «σπίτι» τους, όσο και προς όφελος ολόκληρου του νομού και της ανάπτυξης της περιοχής μας.

Η ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης έχει απεριόριστες δυνατότητες. Αυτό αποδεικνύεται και από το αυξημένο ενδιαφέρον νέων επενδυτών να έρθουν και να εγκατασταθούν σε αυτήν. Η ανάπτυξή της και η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα σε αυτήν μπορεί να την καταστήσει ένα ισχυρότατο επιχειρηματικό και οικονομικό πυρήνα για όλη την περιοχή.

Εγώ προσωπικά και όλα τα μέλη της νέας Διοίκησης δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες του Συνδέσμου για την επίλυση των υφισταμένων προβλημάτων της ΒΙ.ΠΕ. και τη δημιουργία νέων προοπτικών σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Σύριος

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ