Συνεργασία Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ. – Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22/10/2014

Ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη εγγραφή του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ.) στα Μητρώα Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Στην δύναμη του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ. ανήκουν 47 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς της Βιομηχανίας στην Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης και πλέον, δια του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ,. εντάσσονται και στο δυναμικό του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 και σκοπός του είναι η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του, η συστηματική μελέτη των προβλημάτων των επιχειρηματιών της Βιομηχανικής Περιοχής για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυσή τους, η προβολή των επιχειρήσεων της ΒΙ.ΠΕ. και των παραγομένων σε αυτήν προϊόντων και βέβαια η προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση της ΒΙ.ΠΕ. με την αξιοποίηση και των σημαντικών της πλεονεκτημάτων. Να σημειώσουμε ότι η ΒΙ.ΠΕ Τριπόλεως είναι η 12η θεσμοθετημένη ΒΙ.ΠΕ. της Ελλάδας και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1990.

Η παραπάνω συνεργασία των δύο συνδέσμων προέκυψε ύστερα από εποικοδομητικές συνομιλίες των εκπροσώπων τους και επικυρώθηκε την περασμένη εβδομάδα με ομόφωνη απόφαση των Μελών του Δ.Σ του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος και του Δ.Σ. των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στην ΒΙΠΕ Τρίπολης (Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ.).

Γίνεται φανερό ότι μέσα από αυτήν την συνεργασία των δύο Συνδέσμων, που εκπροσωπούν ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και βιομηχανιών του Δυτικού Άξονα της χώρας μας, ενισχύεται η δυνατότητα προώθησης και επίλυσης σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους.

Η θετική αυτή εξέλιξη δημιουργεί επίσης προϋποθέσεις σημαντικών παρεμβάσεων σε ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και έρχεται σε συνέχεια αρκετών ουσιαστικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος το τελευταίο διάστημα.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ