Οκτώβριος 2011

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21/02/2012

Πρόγραμμα ΛΑΕΚ.

Oλοκλήρώθηκε το πρόγραμμα ΛΑΕΚ το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό ΚΕΚ

Φορέας Διαχείρισης

Μετά από συζήτηση για το φορέα διαχείρισης αποφασίστηκε όπως γίνει συνάντηση με γραφείο συμβούλων με εξειδίκευση στη λειτουργία των βιομηχανικών περιοχών .

Χορός

Αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί ο χορός της ΒΙΠΕ στις 16/02/2012 γιορτή της τσικνοπέμπτης στο κέντρο «Sunset».

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ