ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21/02/2012

1)Αφού έγινε πλήρη ενημέρωση του προέδρου κ. Σύριου προς τα μέλη του ΔΣ για την κατάσταση της καθαριότητας της ΒΙΠΕ ,της μη σωστής συγκομιδής των σκουπιδιών από τα συνέργια του δήμου και το υψηλό κόστος των δημοτικών τελών αποφασίστηκε από το συμβούλιο όπως σταλθεί επιστολή προς το δήμαρχο όπου να αναλύονται τα προβλήματα και να ζητηθεί συνάντηση μαζί του.

2)Απόφαση της Γ.Σ. του ΣΕΒΙΠΕΤ μετά από εισήγηση της ΕΤΒΑ για κλείσιμο του δρόμου από το εργοστάσιο του κ. ΡΟΚΑ έως το εργοστάσιο του κ. ΒΛΑΧΟΥ κατά τις βραδινές ώρες από 10:00 έως 06:00 το πρωί για την καλύτερη ασφάλεια της περιοχής μας.

3) Συζήτηση για τον κανονισμό «Ν.3982/2011: Κατάρτιση Κανονισμών Λειτουργίας ΒΙ.ΠΕ.» περί λειτουργίας της ΒΙΠΕ που είναι σε διαβούλευση μέχρι 4/11/11.

Μετά από ανάλυση του κανονισμού της λειτουργίας της ΒΙΠΕ από τον κ. Δημητόπουλο Γιώργο αποφασίστηκε όπως ζητηθεί παράταση για να στείλουμε τις παρατηρήσεις μας και εξουσιοδοτήθηκε ο πρόεδρος κ. Σύριος όπως προβεί στις ενέργειες για τη δημιουργία business plan για την λειτουργίας του φορέα διαχείρισης της ΒΙΠΕ.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ