Ευχαριστήριο μήνυμα Προέδρου ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ, κ. Γιώργο Δημητρόπουλου

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22/02/2017

Χαιρετισμός Προέδρου

Αγαπητά μέλη,
Είναι μεγάλη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και ευθύνη για μένα η θέση του Προέδρου της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης που μου ανέθεσαν οι συνάδελφοι επιχειρηματίες.

Οφείλουμε να συνεχίσουμε το σημαντικό έργο των προηγούμενων διοικήσεων και των Προέδρων τους, τους οποίους και θέλω να ευχαριστήσω για το χρόνο και την προσπάθεια που αφιέρωσαν όλα αυτά τα χρόνια στο έργο του Συνδέσμου και στη Βιομηχανική Περιοχή.

Αναλαμβάνω λοιπόν ως νέος Πρόεδρος σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για τη χώρα μας, στηριζόμενος στη συνεργασία και την στήριξη όλων των συναδέλφων επιχειρηματιών της ΒΙΠΕ και των φορέων, προκειμένου να καταφέρουμε το καλύτερο δυνατόν για τις επιχειρήσεις και την περιοχή μας.

Όπως όλοι οι οικονομικοί τομείς και φορείς, διανύουμε και εμείς μια περίοδο με πολλά προβλήματα και αντιξοότητες τις οποίες καλούμαστε να υπερβούμε. Τα λειτουργικά προβλήματα της ΒΙΠΕ εξακολουθούν να δυσχεραίνουν τη δουλειά μας, η οργάνωσή της έχει μεν βελτιωθεί, αλλά χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση, ενώ τα θέματα επέκτασης και εκσυγχρονισμού της είναι επιτακτικά.

Η ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης έχει δυνατότητες. Εμείς που είμαστε εγκατεστημένοι και λειτουργούμε εντός της ΒΙΠΕ, αλλά και οι υπόλοιποι επιχειρηματικοί παράγοντες, το γνωρίζουμε αυτό. Το ενδιαφέρον νέων επενδυτών, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, υπάρχει και είναι έντονο.

Η ανάπτυξη λοιπόν και η βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στη ΒΙΠΕ μπορεί να την καταστήσει ένα ισχυρότατο επιχειρηματικό και οικονομικό πυρήνα για όλη την περιοχή.

Συνεχίζουμε λοιπόν την προσπάθειά μας ως Σύνδεσμος, με τα νέα μέλη της Διοίκησης αλλά και όλους τους συναδέλφους, προκειμένου να επιτύχουμε να λύσουμε έστω κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να βελτιώσουμε της συνθήκες λειτουργίας και να συμβάλουμε με κάθε πρόσφορο μέσω στην ανάπτυξη και επέκταση της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης, καθιστώντας την έναν ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πόλο της περιοχής μας.

Εγώ προσωπικά και όλα τα μέλη της νέας Διοίκησης δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες του Συνδέσμου για ανάπτυξη και δημιουργία νέων προοπτικών σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους, επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Δημητρόπουλος

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ