Επαφές με Δήμαρχο κ. Σμυρνιώτη για τη συχνότερη αποκομιδή των απορριμμάτων της ΒΙΠΕ Τρίπολης.

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

21/07/2011

Μετά από εισήγηση του προέδρου κ. Σύριου για την κατάσταση με τα σκουπίδια που συγκεντρώνονται στη ΒΙΠΕ ο Πρόεδρος κ. Σύριος και ο Αντιπρόεδρος κ. Δημητρόπουλος εξουσιοδοτήθηκαν από το Δ.Σ. να συναντηθούν με το Δήμαρχο προκειμένου να συζητήσουν το θέμα .

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ