Επαφές με εκπροσώπους της ΕΤΒΑ στα γραφεία της, σχετικά με αλλαγή security μετά από μειοδοτικό διαγωνισμό

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27/02/2011

Μειοδοτικό διαγωνισμό πραγματοποίησε η ΕΤΒΑ για την φύλαξη των ΒΙ.ΠΕ της Ελλάδος. Η ΕΤΒΑ ενημέρωσε το ΔΣ του ΣΕΒΙΠΕΤ ότι μειοδότης του διαγωνισμού είναι η «Μελισσινός Security».

Ο Πρόεδρος και το ΔΣ του ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ συγκάλεσαν συνέλευση όπου ενημέρωσαν τα μέλη τους ότι η ασφάλεια θα υπολειτουργεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι να μπουν τα νέα ηλεκτρονικά μέσα φύλαξης λόγω του ότι η προηγούμενη εταιρεία security απέσυρε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό με αποτέλεσμα η ΕΤΒΑ να βρίσκεται σε διαδικασία αναμονής προσφορών για το νέο εξοπλισμό φύλαξης.

Στη συνέλευση πάρθηκε η απόφαση για την τοποθέτηση τριών ηλεκτρικών μπαρών (όπως προϋπήρχαν) και την αλλαγή τοποθεσίας φυλακίου ενώ αναμένονται οι προσφορές για τις κάμερες.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ