Επίσκεψη του ΔΣ στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

10/01/2011

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο μεταξύ του Γενικού Γραμματέα κ. Φούρλα, του εκπρόσωπου της ΕΤΒΑ κ. Κιτσίδη, του Πρόεδρου κ. Ανδρέα Σύριου, του Αντιπροέδρου κ. Γεώργιου Δημητρόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ κ. Νικόλαου Τότση και του Δικηγόρου κ. Παναγιώτη Γιαννίκου όπου έγινε ανταλλαγή απόψεων για το νέο νομοσχέδιο του φορέα διαχείρισης.

Σημειώνεται ότι η Διοίκηση της ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ. στην προσπάθειά της να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα του συνόλου των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης, υπέβαλε την ίδια μέρα αίτημα προς το Υπουργείο, για να επαχθεί η ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης στον φορέα διαχείρισης με τον ισχύοντα

Νόμο 2545/97.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ