Δελτίο Τύπου-Σύνθεση ΔΣ ΣΕ.ΒΙ.ΠΕ.Τ

Κατηγορία : ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

22/12/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης άλλαξε μετά από  τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 15/12/2010.

Μετά από ψηφοφορία των μελών του Σ.Ε.ΒΙ.ΠΕ.Τ, και επι 72 ψηφισάντων μελών έλαβαν για το επταμελές ΔΣ:

Ανδρέας Σύριος 33 ψήφους
Γιώργος Δημητρόπουλος 22 ψήφους
Νικόλαος Τότσης 22 ψήφους
Δημήτριος Γιαννίκος 22 ψήφους
Ιωάννης Μαζωμένος 12 ψήφους
Χρήστος Κουρής 8 ψήφους
Παναγιώτης Γατσάκος 7 ψήφους
Δημήτρης Βασιλόπουλος 5 ψήφους
Αναστάσιος Σακελαράκος 4 ψήφους
Ιωάννης Πατρινέλης 1 ψήφο

Μετά από ψηφοφορία του ΔΣ στις 18/12/10 το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα ως εξής

1)      Ανδρέας Σύριος, Πρόεδρος του Δ.Σ.

2)      Γιώργος Δημητρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

3)      Νικόλαος Τότσης, Γραμματέας του Δ.Σ.

4)      Δημήτριος Γιαννίκος, Ταμίας του Δ.Σ.

5)      Ιωάννης Μαζωμένος, Μέλος του Δ.Σ.

6)      Παναγιώτης Γατσάκος, Μέλος του Δ.Σ.

7)      Χρήστος Κουρής, Μέλος του Δ.Σ.

Η διάρκεια του νέου Δ.Σ. θα είναι μέχρι της 31-12-2013, όπου και θα οριστούν οι επόμενες εκλογές του συνδέσμου μας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ απευθυνθείτε στο τηλ.  2710-235802.

ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Γενικές πληροφορίες για την Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης

Υποδομές

 • Εσωτερικό οδικό δίκτυo
 • Δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων
 • Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων
 • Κεντρική Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων
 • Ηλεκτροφωτισμός οδών και κόμβου εισόδου
 • Ηλεκτροδότηση
 • Τηλεφωνοδότηση

Βιοτεχνικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 20μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 1000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 20μ

Βιομηχανικά Οικόπεδα

 • Ελάχιστο πρόσωπο: 30μ
 • Ελάχιστο εμβαδόν: 2000τµ
 • Μέγ. ποσ. κάλυψης: 60% της επιφάνειας του οικ/δου
 • Συντελεστής δόμησης: 1,6
 • Μέγιστο ύψος κτηρίων: 22μ